zondag 11 januari 2009

WERK IN UITVOERING

Bijna een jaar na onze reis door het (zuid)westen van Amerika zijn wij druk bezig met het uitwerken van nieuwe plannen. Plannen zijn als jonge plantjes: ze hebben tijd nodig om te ontkiemen en wortel te schieten; daarna vraagt de verzorging veel aandacht om ze tot volle wasdom te laten komen. Het kan dus nog wel even duren, maar dan kan er zo maar iets moois uit groeien. Lijkt dit op geheimschrift? Nou vooruit, we lichten een tipje van de sluier op. Onze plannen hebben alles met reizen te maken en zijn - als ze door gaan - vrij ingrijpend van aard. Hopelijk kunnen wij er binnenkort op deze weblog meer over vertellen.